Gå inn på:  www.bowin.eu

 

 

 Representanter fra Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Finland og Norge møtes i Berlin til det årlige treffet i BOWin, Born of War international Network november 2017.